Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Theo Văn phòng chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Hà Nam với tổng diện tích tự nhiên 859,5 km2.
Tin tức
Chính sách mới
Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán các chi phí thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán các chi phí thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội (Ban QLDA) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội quản lý. Ban QLDA thực hiện các nhiệm vụ do UBND TP Hà Nội giao, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách của Trung ương và TP Hà Nội, từ giai đoạn chuẩn bị lập, trình phê duyệt dự án; tổ chức triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, thanh quyết toán dự án theo quy định. 


Hôm nay : 179
Hôm qua : 189
Tháng 04 : 1.261
Tháng trước : 6.766
Tin tức nổi bật
Tin tức trong ngành