Phát triển đô thị thông minh: thu hút và đảm bảo tính bền vững cho đầu tư của xã hội

Xây dựng và phát triển đô thị thông minh là một xu hướng mới trên thế giới, đã và đang được nhiều quốc gia tổ chức triển khai thực hiện. Tại Việt Nam, phát triển đô thị thông minh đã sớm nhận được sự quan tâm của toàn thể xã hội và đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhiều địa phương đã khẩn trương nắm bắt thời cơ để ban hành các đề án, kế hoạch về phát triển đô thị thông minh
Hôm nay : 10
Hôm qua : 173
Tháng 09 : 4.658
Tháng trước : 5.298
Tin tức nổi bật
Tin tức trong ngành
Video