Chiến lược Đô thị hóa bền vững của ASEAN

Mục tiêu của ASUS là hỗ trợ các mạng lưới các thành phố ở ASEAN. Khi chúng tôi ra mắt ASUS thì đã làm việc với 8 thành phố khác nhau để có thể có những hành động cụ thể.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Quy hoạch là một trong những công việc của quá trình đô thị hóa

Trong khối ASEAN, phát triển một chiến lược đô thị hóa bền vững gọi là ASUS, bao gồm 7 tiểu lĩnh vực và 8 hành động ưu tiên, có bộ công cụ hỗ trợ chính quyền địa phương trong khối ASEAN. Có thể thực hiện những công tác đô thị hóa bền vững trong từng bối cảnh của địa phương.

ASUS là một trong những sản phẩm của quy hoạch tổng thể về kết nối ASEAN năm 2025, và là một trong những tài liệu quan trọng được lãnh đạo của ASEAN thông qua. Kế hoạch tổng thể này thúc đẩy đô thị hóa và phát triển bền vững.

ASUS đã được xây dựng và phát triển thông qua hướng dẫn về phát triển đô thị bền vững. Mỗi thành viên của ASEAN đều có đại diện trong lĩnh vực này và có trách nhiệm để theo dõi những hoạt động cũng như hiệu quả của những sáng kiến.

Bảy tiểu lĩnh vực bao gồm: Phát triển bền vững, công bằng xã hội, phát triển nhà ở, an ninh – an toàn, chất lượng môi trường, giáo dục và công nghiệp.

Chúng ta đang tiến tới quá trình đô thị hóa bền vững ở Việt Nam và mỗi lĩnh vực ưu tiên đều có kế hoạch hành động ưu tiên, ví dụ như: Lĩnh vực thanh toán số; lĩnh vực nhà ở có chi phí hợp lý; lĩnh vực an ninh an toàn trong các thành phố để đảm bảo công nghệ số có thể giúp tăng cường những vấn đề an toàn của đô thị. Trong lĩnh vực giao thông, ưu tiên phát triển hệ thống xe buýt nhanh; trong lĩnh vực về tăng cường tính chống chịu của đô thị thì có hệ thống quản lý lũ lụt và trong lĩnh vực về phát triển các kỹ năng số có chương trình tập huấn ngành nghề.

Những hành động được ưu tiên

Đối với những hành động được ưu tiên có 2 bộ công cụ trong ASUS.

Bộ công cụ đầu tiên, giúp cho các thành phố có thể ưu tiên hóa được các hành động của mình trong các tiểu lĩnh vực cũng như những hành động cụ thể tập trung nguồn lực của mình.Trong bối cảnh cụ thể của địa phương có thể xem xét tất cả những hành động quan trọng có liên quan và ưu tiên hóa chúng một cách hợp lý. Bộ công cụ thứ hai, giúp cho các thành phố có thể xây dựng được những dự án một cách hợp lý, dựa vào những mẫu công cụ. Như vậy, việc lập kế hoạch có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đô thị hóa bền vững.

Trong bộ công cụ thứ hai, có mẫu của các kế hoạch hành động mà các thành phố có thể sử dụng. Sau đó có thể tùy theo hoàn cảnh, bối cảnh của mình để có thể điều chỉnh mẫu này cho hợp lý.

Từ khi ASUS ra đời, chúng tôi cũng nhận thấy có hai vấn đề đó là thiếu sự tiếp cận và hiểu rõ được chiến lược ASUS này, bởi đây là một công cụ cấp vùng và rất nhiều thành phố ở ASEAN chưa tiếp cận được thông tin về ASUS; vấn đề thứ hai là các thành phố chưa được hưởng lợi hết từ bộ công cụ, mặc dù chúng tôi có bộ công cụ thể để cung cấp cho người sử dụng. Nhưng có lẽ tùy vào các chính quyền địa phương mà các năng lực và nguồn lực của các địa phương khác nhau, nên cũng có những hạn chế trong việc điều chỉnh nội dung của ASUS để phù hợp với hoàn cảnh của riêng mình. Đây chính là hai thách thức chính mà chúng tôi đã nhận ra.

Mục tiêu của ASUS là hỗ trợ các mạng lưới các thành phố ở ASEAN. Khi chúng tôi ra mắt ASUS thì đã làm việc với 8 thành phố khác nhau để có thể có những hành động cụ thể. Qua đó, thúc đẩy các thành phố thành viên sẽ tự xây dựng những đề xuất và 8 hành động ưu tiên của chúng tôi mà họ muốn hợp tác cùng. Từ những đề xuất thể hiện mối quan tâm, chúng tôi sẽ xem xét để hỗ trợ họ.

Như vậy, mục tiêu để hỗ trợ cho những thành phố xây dựng các đề xuất hợp lý. Khi dự án đã được đệ trình, chúng tôi sẽ tiếp cận với các đối tác tiềm năng để xem họ hỗ trợ được các thành phố hay không trong những vấn đề như: quản lý chất thải rắn. Sau đó, phân tích các điều kiện của các thành phố, để có thể hỗ trợ các thành phố hoàn thiện những đề xuất của mình hơn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ kết nối các đối tác trong thành viên trong nhóm ASEAN đã có kinh nghiệm làm việc cùng.

Banazir Syahril

 Đại diện Văn phòng điều phối – Ban Thư ký - Ủy ban hợp tác ASEAN

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật