Hà Nội: Tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng, nhà siêu mỏng, siêu méo


Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng và phát sinh mới, các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) trên địa bàn thành phố.


Ảnh minh họa.

Theo đó, nội dung Công văn số 1338/SXD-TTr của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị quận, huyện, thị ủy, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp, đưa hệ thống chính trị vào cuộc để nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, các tổ chức doanh nghiệp thực hiện;

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã sâu sát, quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nhanh chóng, triệt để, nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, quy định của pháp luật; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, dung túng bao che cho các trường hợp vi phạm;

Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, đất rừng và đất công;

Xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) còn tồn đọng theo báo cáo của UBND các quận, huyện, thị xã;

Đề nghị quận, huyện, thị ủy, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, rà soát và xử lý các vi phạm nêu trên; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố;

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công; các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện…

T.L

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh