Hội thảo Xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia


Ngày 20/4/2016, tại Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên), Cục Phát triển Đô thị đã phối hợp với Liên minh các thành phố (CA) và Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng tổ chức hội thảo giữa kỳ xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia (NUDS), giai đoạn 1. 

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu tại hội thảo

Đến dự và phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh nhận định: Những năm vừa qua, với chính sách đổi mới, hệ thống các đô thị Việt Nam đã phát triển nhanh chóng về cả số lượng, chất lượng và quy mô. Tuy nhiên cùng với sự tăng trưởng đó, những bất cập đã nảy sinh. Như việc mở rộng quy mô, tăng số lượng đô thị, những vấn đề về chuyển đổi ranh giới hành chính của các đô thị, không gian kinh tế, nhân khẩu học đô thị chưa được thực hiện theo đúng các định hướng. Mặt khác, bản thân các định hướng trước đây đã được ban hành cũng không phù hợp với tình hình thực tế phát triển đô thị.  Do đó, cần một giải pháp mới hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật về phát triển đô thị. Mới đây, với sự hỗ trợ về nguồn lực cũng như về chuyên môn của Liên minh các thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia quốc tế và trong nước, Bộ Xây dựng đã đề xuất và triển khai thực hiện xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (NUDS).

Trong giai đoạn 1, Dự án NUDS thực hiện các công tác rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đô thị, phân tích thực trạng phát triển đô thị cả nước, phân tích khung chính sách, pháp lý về phát triển đô thị, nghiên cứu đưa ra các mục tiêu chính làm cơ sở cho việc xây dựng NUDS giai đoạn tiếp theo...

Đóng góp để tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của giai đoạn 1, góp phần cho sự thành công của NUDS, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày các tham luận liên quan đến xây dựng Chiến lược, như vấn đề hoàn thiện khung chính sách phát triển đô thị; xây dựng bộ chỉ số đánh giá đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý phát triển đô thị; phát triển nhà ở xã hội, những thách thức của biến đổi khí hậu, công tác quản lý vệ sinh môi trường tại đô thị…

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh