55 năm Tạp chí Xây Dựng - Những mốc son lịch sử

Những mốc son lịch sử

Chủ nhiệm tạp chí1(2).jpg

TBT các thời kỳ(1).jpg

Năm 1961- 1981 (20 năm, thứ trưởng Vũ Hồng Vũ chủ bút)

Picture2.jpg

 

 

Năm 1962 - Tập san Xây Dựng

Picture3.jpg

Picture4.jpg

 

 

1998: Sau 37 năm - Tách khỏi NXB Xây Dựng

Picture5.jpg

 

 

2000-2002 (Thời kỳ vẻ vang nhất)

Picture6.jpg

Picture7.jpg

 

 

MỘT MÀU ĐỎ RỰC RỠ

Picture8.jpg

Picture9.jpg

 

 

2002-2011 (9 năm) 


2002-2008

Picture10.jpg

 

2008-2011

Thay đổi theo hướng cập nhật thị trường báo chí

Sự quan tâm của thế hệ đi trước luôn theo dõi

Picture11.jpg

 

2012 - Nay  Thời kì suy thoái kinh tế, ngành XD khó khăn, tìm hướng đi khác biệt

Picture12.jpg

 

 

Điểm tin (Nhật ký)

Pictre1.jpg

 

Giờ đây nếu đứng trước sạp báo ta nhận diện được TCXD thì đó là niềm vui của chúng tôi.

Picture13.jpg
 

Nếu lật giở ra xem bạn thấy nội dung không trùng lặp với các tạp chí và báo khác thì đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Picture14.jpg

 

 

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật