Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng”


Ngày 3/10/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường Nguyễn Quang Minh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Vũ Quyết Thắng cho biết, mục tiêu của đề tài nhằm cung cấp kiến thức tổng quan về các quy định pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, trình tự thủ tục, nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm các bên liên quan… cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu, đồng thời giúp các chủ thể này nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tham gia lựa chọn nhà thầu.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu trong nước, quốc tế liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng; phát phiếu điều tra, thu thập ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, các doanh nghiệp, kết hợp với khảo sát thực tiễn hoạt động lựa chọn nhà thầu để đưa ra các đề xuất hợp lý nhất.

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành Báo cáo tổng kết đề tài gồm 3 chương: Tổng quan kinh nghiệm của một số quốc gia, tổ chức quốc tế về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Thực trạng cơ chế, chính sách liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Đề xuất những nội dung cần thiết trong sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Cùng với Báo cáo tổng kết đề tài, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành  dự thảo sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng với nội dung gồm các phần như sau: Lời nói đầu; Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng; tiêu chuẩn đánh giá cụ thể; Quy định cụ thể của pháp luật xây dựng liên quan đến lựa chọn nhà thầu; Một số văn bản pháp luật liên quan lựa chọn nhà thầu.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo tổng kết đề tài cũng như chất lượng sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đưa ra những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa. Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian, công sức thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu trong nước, quốc tế nhằm phục vụ đề tài, với phương pháp nghiên cứu cụ thể, rõ ràng, sản phẩm đề tài đạt chất lượng. Tuy nhiên, kết cấu Báo cáo tổng kết đề tài cần được biên tập, sắp xếp hợp lý hơn, chú ý sử dụng chính xác và thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành, biên tập lỗi đánh máy, đồng thời xem xét đổi tên sổ tay “Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng” thành sổ tay “Nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Minh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của nhóm tác giả trong quá trình thực hiện đề tài.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Minh, đề tài đảm bảo đầy đủ sản phẩm theo Hợp đồng đã ký, nội dung Báo cáo tổng kết và sổ tay đạt chất lượng, tuy nhiên nhóm tác giả cần nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện các sản phẩm để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sổ tay hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng”, với kết quả xếp loại Khá.


Trần Đình Hà - Cổng thông tin Bộ Xây dựng

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Tạp chí Xây dựng
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

05/06/2020
Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê ...