Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giảm thiểu diện tích chôn lấp thông qua phát triển công nghệ xử lý rác thải quy mô nhỏ - ứng dụng cho các khu dân cư ven đô”

Ngày 23/8/2018, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giảm thiểu diện tích chôn lấp thông qua phát triển công nghệ xử lý rác thải quy mô nhỏ - ứng dụng cho các khu dân cư ven đô”. Đề tài do Viện Khoa học kỹ thuật và môi trường (thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội) thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến - guyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) chủ trì cuộc họp.

Báo cáo kết quả của Đề tài, thay mặt nhóm tác giả, GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái cho biết, hiện nay rác thải ở khu vực ven đô ở Việt Nam hầu hết chưa được phân loại tại nguồn và chủ yếu được xử lý bằng hình thức chôn lấp hoặc đổ thải lộ thiên, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và gây ô nhiễm môi trường. Riêng tại Thủ đô Hà Nội, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực ven đô hiện mới đạt khoảng hơn 60% và chưa có mô hình điển hình được áp dụng cho các khu dân cư ven đô nhằm giảm áp lực khối lượng rác thải vận chuyển đến khu vực xử lý rác tập trung của thành phố.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Đề tài nhằm xây dựng và triển khai thử nghiệm mô hình xử lý rác thải quy mô nhỏ, phù hợp với các khu dân cư ven đô. Phạm vi nghiên cứu là công nghệ ủ sinh học rác thải hữu cơ quy mô nhỏ.

Đề tài tập trung nghiên cứu tổng quan các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ trên thế giới và ở Việt Nam; đánh giá thực trạng quản lý và công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ hiện đang được áp dụng tại Thủ đô Hà Nội; nghiên cứu, đề xuất mô hình xử lý rác thải quy mô hộ gia đình tại cụm dân cư trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

Nhóm tác giả thực hiện Đề tài đã áp dụng các phương pháp: Nghiên cứu tổng quan, kế thừa các kết quả nghiên cứu có liên quan; nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm; phương pháp phân tích tại hiện trường và phòng thí nghiệm; phương pháp cân bằng vật chất thông qua quá trình chuyển khối.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu dân cư ven đô trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và các thành phố trên cả nước nói chung vừa mang bản chất của đô thị vừa mang bản chất nông thôn. Vì vậy, việc quản lý và xử lý rác thải cũng mang những đặc trưng riêng biệt; việc sử dụng chế phẩm sinh học SagiBio để xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình cho sản phẩm sau xử lý có hàm lượng Nitơ đạt yêu cầu kỹ thuật về tiêu chuẩn phân hữu cơ sản xuất từ rác thải sinh hoạt; mô hình xử lý rác áp dụng tại xã Kiêu Kỵ đã giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển rác thải cũng như tiết kiệm hàng nghìn mét vuông đất làm bãi chôn lấp, đảm bảo tính khả thi khi triển khai nhân rộng.

Tại cuộc họp, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đề cao nỗ lực của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu, khảo sát, thu thập và tổng hợp thông tin trong Đề tài này. Nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng Báo cáo, các thành viên của Hội đồng đã phát biểu, đóng góp ý kiến với nhóm tác giả. 

Đồng tình với các ý kiến góp ý của các chuyên gia, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Hồng Tiến đề nghị nhóm tác giả tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, cập nhật thêm các thông tin mới nhất liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của Hà Nội, đồng thời rà soát, sử dụng thống nhất thuật ngữ chuyên ngành, hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã nhất trí nghiệm thu đề tài, với kết quả xếp loại Khá.

 

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức ra mắt bạn đọc

Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức ra mắt bạn đọc

01/01/2022
 Vào lúc 0h ngày 01/01/2022, Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chính thức ra mắt bạn đọc Tạp chí điện tử Xây dựng tại địa chỉ http://tapchixaydung.vn. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số ...