Xây nhịp cầu cho những tấm lòng thiện nguyện


Trong thời gian qua, Tạp chí Xây dựng không ngừng cải tiến, nâng cao hình thức, nội dung chất lượng ấn phẩm, ngày càng đáp ứng yêu cầu là tài liệu học tập có giá trị cao đối với các sinh viên, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý hoạch định chiến lược ngành Xây dựng. Cùng với công tác chuyên môn, Tạp chí Xây dựng rất quan tâm tới công tác xã hội từ thiện.

 

Xây nhịp cầu cho những tấm lòng thiện nguyện

Tags: tcxd , từ thiện
Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Tạp chí Xây dựng
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật