Nấm không chỉ để ăn mà còn có nhiều tác dụng khác. Ecovative, một công ty chuyên về các sản phẩm từ