Ảnh hưởng của loại phụ gia hóa dẻo đến độ sụt và cường độ nén của bê tông sử dụng cát tái chế thay thế cát tự nhiên

 20/01/2021, 13:00:00 - Lượt xem: 93

Thông tin tài liệu

Ảnh hưởng của loại phụ gia hóa dẻo đến độ sụt và cường độ nén của bê tông sử dụng cát tái chế thay thế cát tự nhiên

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh