Hệ số gió giật và tính toán tải trọng gió lên tấm bảng quảng cáo theo một số tiêu chuẩn

 19/02/2021, 12:21:00 - Lượt xem: 84

Thông tin tài liệu

Hệ số gió giật và tính toán tải trọng gió lên tấm bảng quảng cáo theo một số tiêu chuẩn

Giới thiệu:

Tóm tắt: Bài báo trình bày về phản ứng động công hưởng của kết cấu chịu tải trọng gió và cách xác định hệ số giật theo phương pháp phổ, cũng như việc tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 2737:1995), tiêu chuẩn châu Âu EN 1991-1-4:2005+AC:2010 và tiêu chuẩn Mỹ (ASCE/SEI 7-16). Thực hiện ví dụ số tính toán hệ số giật theo ba tiêu chuẩn, cũng như lực gió tác động lên bề mặt tấm bảng và nội lực chân cột (mô men và lực cắt), khảo sát ảnh hưởng của chiều cao cột và dạng địa hình đến hệ số giật.

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh