Nghiên cứu ảnh hưởng của chướng ngại vật đối gia tốc nền đất do các vụ nổ nhỏ, gần công trình gây ra

 02/10/2021, 14:43:00 - Lượt xem: 92

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của chướng ngại vật đối gia tốc nền đất do các vụ nổ nhỏ, gần công trình gây ra

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh