Nghiên cứu sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện với xỉ lò cao để chế tạo bê tông chất lượng cao hạt mịn không xi măng

 03/11/2021, 16:09:00 - Lượt xem: 258

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện với xỉ lò cao để chế tạo bê tông chất lượng cao hạt mịn không xi măng

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh