Nguồn cội của các không gian công cộng tại các đô thị

 02/02/2021, 18:36:00 - Lượt xem: 85

Thông tin tài liệu

Nguồn cội của các không gian công cộng tại các đô thị

Giới thiệu:

TÓM TẮT

Không gian công cộng được hiểu là không gian phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người. Không gian công cộng được thiết kế và duy trì tốt có thể ra tạo nơi chốn cho các hoạt động chính thức và không chính thức ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giải trí..., giúp người dùng tận dụng đa dạng các dịch vụ trong đô thị. Bằng cách khảo sát, so sánh một số không gian công cộng trên thế giới và Việt Nam -  Bài viết trình bày về quá trình phát triển của không gian công cộng trong đô thị. Đầu tư vào hạ tầng không gian công cộng giúp cải thiện năng suất đô thị, cho phép người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ công cộng.

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh