Sử dụng phần mềm R dự đoán rủi ro trong thi công xây dựng công trình

 01/02/2021, 09:37:00 - Lượt xem: 102

Thông tin tài liệu

Sử dụng phần mềm R dự đoán rủi ro trong thi công xây dựng công trình

Giới thiệu:

Giới thiệu: Do đặc điểm của quá trình đầu tư và đặc điểm của sản xuất xây dựng có tính đa dạng, cá biệt cao, chi phí phục vụ cho đầu tư xây dựng công trình lớn, thời gian kéo dài, chịu nhiều tác động của yếu tố tự nhiên và nhiều đặc tính khác, nên rủi ro luôn là yếu tố tiềm ẩn có thể xuất hiện và gây hậu quả bất cứ lúc nào.

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh