Những hình ảnh kỷ niệm của Tạp chí Xây Dựng


Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân trao thẻ nhà báo cho các phóng viên tạp chí xây dựng giai đoạn 2001 - 2005.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân trao thẻ nhà báo cho các phóng viên tạp chí xây dựng giai đoạn 2001 - 2005.

 

Đại hội Chi bộ Tạp chí Xây dựng nhiệm kỳ 2002 - 2004.jpg

Đại hội Chi bộ Tạp chí Xây dựng nhiệm kỳ 2002 - 2004.

 

Các thế hệ lãnh đạo tạp chí xây dựng, nhà xuất bản xây dựng trong buổi gặp mặt.jpg

Các thế hệ lãnh đạo tạp chí xây dựng, nhà xuất bản xây dựng trong buổi gặp mặt.

 

Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Mạnh Kiểm trao huân chương lao động cho cán bộ công nhân viên cơ quan bộ xây dựng.jpg

Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Nguyễn Mạnh Kiểm trao huân chương lao động cho cán bộ công nhân viên cơ quan bộ xây dựng.

 

Lãnh đạo Tạp chí Xây dựng cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm trong buổi lễ Kỷ niệm 45 năm TCXD .jpg

Lãnh đạo Tạp chí Xây dựng cùng khách mời chụp ảnh lưu niệm trong buổi lễ Kỷ niệm 45 năm TCXD.

 

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng các thế hệ cán bộ_ Phóng viên, biên tập viên, trong buổi lễ Kỷ niệm 50 năm TCXD.JPG

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng các thế hệ cán bộ. Phóng viên, biên tập viên, trong buổi lễ Kỷ niệm 50 năm TCXD.

 

Tạp chí Xây dựng tham gia tổ chức thành công buổi lễ Trao giải Cúp vàng chất lượng Ngành XD 2010 .jpg

Tạp chí Xây dựng tham gia tổ chức thành công buổi lễ Trao giải Cúp vàng chất lượng Ngành XD 2010.

 

Công đoàn Tạp chí Xây dựng và gia đình trong kỳ nghỉ hè Hạ  Long 2010.JPG

Công đoàn Tạp chí Xây dựng và gia đình trong kỳ nghỉ hè Hạ  Long 2010.

 

Tòa soạn Tạp chí Xây dựng và gia đình trong chuyến tham quan các di tích thắng cảnh  của  TP Nam Ninh - Trung Quốc 2012.JPG

Tòa soạn Tạp chí Xây dựng và gia đình trong chuyến tham quan các di tích thắng cảnh  của  TP Nam Ninh - Trung Quốc 2012.

 

Xuân 2015, GS sử học Trần Lâm Biền cùng CBCNV Tạp chí Xây dựng đi tham quan tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại  Côn Sơn Kiếp Bạc.JPG

Xuân 2015, GS sử học Trần Lâm Biền cùng CBCNV Tạp chí Xây dựng đi tham quan tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại  Côn Sơn Kiếp Bạc.

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Tạp chí Xây dựng
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật