Cty CP xi măng Bỉm Sơn: Phấn đấu đạt doanh thu 3.950 tỷ đồng


Năm 2017 là một năm cực kỳ khó khăn đối với hoạt động SXKD của Cty CP Xi măng Bỉm Sơn. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, Cty đã đạt doanh thu 3.488 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động 12,7 triệu đồng/người/tháng.

 

Để vượt qua khó khăn chung của ngành sản xuất xi măng, Cty CP xi măng Bỉm Sơn đã thay đổi chiến lược phát triển, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, triển khai hệ thống đại lý tại các địa bàn, tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu xi măng, giảm lượng dư thừa clinker. Cùng với đó, Cty thực hiện các biện pháp, chính sách nhằm phát huy nguồn lực hiện có và từng bước ổn định phát triển thị trường, trong đó đặc biệt là thị trường tại Quảng Ngãi. Do đó, những tháng cuối năm, sản lượng tiêu thụ tăng cao đã bù đắp được cho những tháng đầu năm.

Năm 2018, Cty đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó chú trọng vào việc tận dụng tối đa nguồn tài nguyên, kiểm soát chất lượng và tiêu hao nhiên liệu, tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp tục đổi mới trong công tác tiêu thụ, phát triển thị trường, đảm bảo nguồn cung xi măng để giữ vững thị trường tại Thanh Hóa và thị trường các tỉnh.

Năm 2018, Cty phấn đấu tiêu thụ 4,5 triệu tấn xi măng và clinker, tổng doanh thu đạt 3.950 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 110 tỷ đồng.

Tags: bỉm sơn
Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh