VICEM Bỉm Sơn: Lợi nhuận tăng 167,47% so cùng kỳ


VICEM Bỉm Sơn vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2018. Theo giải trình của Kế toán trưởng VICEM Bỉm Sơn Lê Huy Quân, lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của VICEM Bỉm Sơn tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 167,47% (tương đương 65,63 tỷ đồng).

3422_bim_son.jpg
Ảnh minh họa.

Nguyên nhân lợi nhuận trước thuế tăng được xác định là do doanh thu tăng 1,75% (tương đương 17,14 tỷ đồng); giá vốn giảm 3,18% (28,71 tỷ đồng); chi phí tài chính giảm 34,46% (12,64 tỷ đồng); chi phí bán hàng giảm 29,18% (tương đương 14,71 tỷ đồng) và các thu nhập khác giảm 80,9% (8,59%).

Doanh thu thuần của VICEM Bỉm Sơn đạt gần 997 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu 980 tỷ đồng đạt được quý II năm ngoái, trong đó phần lớn là doanh thu từ xi măng và clinker. Doanh thu tăng nhưng giá vốn lại giảm so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 123,7 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính giảm 12,64 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ quý II năm nay VICEM Bỉm Sơn không phải gánh khoản lỗ tỷ giá gần 16 tỷ đồng như năm 2017.

Doanh thu tăng, giá vốn giảm, chi phí tài chính và các loại chi phí khác giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý II của VICEM Bỉm Sơn đạt 21,7 tỷ đồng – tăng mạnh so với số lỗ hơn 39 tỷ đồng của quý II/2017. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu đạt 1.785 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, thực hiện được 52% kế hoạch năm.

Tags: bỉm sơn
Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh