Vicem Bỉm sơn: Thúc đẩy các giải pháp tiêu thụ xi măng những tháng cuối năm


Đại diện xí nghiệp tiêu thụ - Vicem Bỉm Sơn, cho biết, đơn vị đang tiếp tục bám sát hệ thống nhà phân phối, đánh giá kết quả thực hiện của hệ thống phân phối để xây dựng phương án phân phối theo sản lượng cam kết


Công nhân Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn bốc xếp sản phẩm.

 

Với Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn), năm 2018 có  những tín hiệu khả quan về tình hình tiêu thụ sản phẩm, khi đơn vị đã kịp thời khắc phục những hạn chế của năm 2017. 9 tháng đầu năm, sản lượng xi măng sản xuất đạt 2,65 triệu tấn, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ xi măng đạt 2,7 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu tổng sản phẩm tiêu thụ 4,5 triệu tấn với tổng doanh thu đạt 3.950 tỷ đồng, Vicem Bỉm Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Đại diện xí nghiệp tiêu thụ - Vicem Bỉm Sơn, cho biết, đơn vị đang tiếp tục bám sát hệ thống nhà phân phối, đánh giá kết quả thực hiện của hệ thống phân phối để xây dựng phương án phân phối theo sản lượng cam kết. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm, sắp xếp lại hệ thống nhà phân phối theo hướng tinh gọn, xây dựng chính sách khuyến khích hệ thống phân phối để thực hiện được mục tiêu tiêu thụ đề ra. Triển khai các chương trình bán hàng nhằm gia tăng lợi ích cho hệ thống. Cùng hệ thống nhà phân phối chính tích cực phát triển thị trường, tăng độ phủ cửa hàng vật liệu xây dựng bán Xi măng Bỉm Sơn. Không ngừng đẩy mạnh các chính sách xúc tiến cho hệ thống bán hàng hoàn thành mục tiêu sản lượng cam kết.

Đánh giá so sánh lợi thế cạnh tranh của sản phẩm xi măng Bỉm Sơn với các nhãn hiệu khác để xác định rõ phân khúc. Đối với phân khúc xi măng rời, Vicem Bỉm Sơn đã chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường phối hợp với các trạm trộn để tính toán cấp phối bê tông đối với từng chủng loại xi măng Bỉm Sơn, xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng. Cùng các nhà phân phối chính tiếp cận đưa xi măng rời vào các dự án, công trình lớn và trạm trộn bê tông thương phẩm.

 

 

Tags: bỉm sơn
Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh