Tạp chí Xây Dựng - Bộ Xây Dựng


Tạp chí Xây Dựng - Bản quyền thuộc Bộ Xây Dựng

 •  

  Tạp chí Xây dựng (tên giao dịch Quốc tế là CONSTRUCTION REVIEW) chịu sự quản lý của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

   

  Năm 1961, Tạp chí Xây dựng (lúc đó là Tập san Kiến trúc Xây dựng) được ra đời.

   

  Năm 1962, Bộ Xây Dựng nhận được phong thư của văn phòng Chủ tịch nước, trong đó có cuốn tập san Kiến trúc Xây Dựng có bút tích của chủ tịch Hồ Chí Minh ghi trên bìa: “Thân gửi chú Tạo! ( lúc đó là Bộ trưởng Bùi Quang Tạo ) kiến trúc và xây dựng đều có ý nghĩa là xây dựng. Theo Bác, chỉ nên lấy tên Xây dựng là đủ. Xây dựng công trình, xây dựng con người".

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hồ Chủ tịch, từ đó tập san Kiến trúc Xây dựng đổi tên thành tập san Xây dựng và sau này là Tạp chí Xây dựng.

   

  Trải qua 55 năm phát triển, cùng với những thành tựu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế, Tạp chí Xây dựng đã có những bước phát triển rõ rệt, nội dung và hình thức luôn đổi mới đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Đặc biệt, từ năm 2012, trước nhu cầu phát triển của thị trường báo chí, truyền thông đa phương tiện, để giúp độc giả tiếp cận dễ dàng hơn với tạp chí, Tạp chí đã “trình làng” với một gương mặt mới, với khổ 21,5 x 28,5cm chững chạc, sang trọng, xứng tầm là tờ tạp chí khoa học duy nhất trực thuộc Bộ Xây dựng.

   

  Đến nay, Tạp chí Xây dựng đã định vị được vai trò và cũng là sứ mệnh của mình:

  Là kênh thông tin tin cậy, kết nối giữa nhà lãnh đạo, hoạch định chiến lược với toàn xã hội và ngược lại. Là diễn đàn lớn, uy tín nhất, tập hợp các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng - kiến trúc - đô thị. Là nơi tập hợp các thương hiệu danh giá nhất ngành xây dưng - kiến trúc - đô thị, giúp họ giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, giao thương và phát triển thị phần.

   

  Construction Review is managed by the Minister of Construction and guided, directed by the Ministry of Information and Communications, and the Communist Party of Vietnam Central Committee.

   

  In 1961, Construction Review (or the Journal of Architecture Construction at the time) was established.

   

  In 1962, the Ministry of Construction received the envelope of the President's Office, including the Journal of Architecture Construction with autograph of President Ho Chi Minh written on the cover: "Dear Mr. Tao ! (Minister Bui Quang Tao at that time) “Architecture” and “Construction” has the same meaning of construction. According to the President, the name “Construction” only should be enough. “Build the Construction, build the People”.

   

  According to the guidance of President Ho Chi Minh; since then, the Journal of Architecture Construction was renamed to the Journal of Construction and later, the Construction Review.

   

  With 55 years of development, along with the achievements of the country in the period of industrialization, modernization and globalization, the Construction Review has made significant development, with ever-changing contents and innovative designs to meet the requirements of readers. Especially, in 2012, facing the development needs of newspapers, multimedia, and in order to offer easier access for readers, the Review "relaunched" with a new face, using the new elegant and mature 21.5 x 28,5cm size, the Review is now worthy of the only science review under the Ministry of Construction.

   

  Nowadays, the Construction Review have loacated the role as well as the mission which is:

  The reliable information channel, connecting leaders, strategic planning to society, and vice versa.

  The gathering place of the most prestigious brands in Construction – Architecture – Urban Planning, helping them in introducing products, seeking business partners, trading and market developing

   

   

  The greatest and most reputed forum, gathering leading scientists in the field of Construction – Architecture – Urban Planning. 

   

 
 
 
 
 
Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Tạp chí Xây dựng
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật