Hôm nay : 1.834
Hôm qua : 3.376
Tháng 02 : 71.171
Tháng trước : 73.770
Tin tức nổi bật
Hướng đến hình mẫu đô thị xanh

Hướng đến hình mẫu đô thị xanh

TP Hồ Chí Minh phấn đấu năm 2021 sẽ đầu tư xây dựng mới 2ha mảng xanh và 10ha công viên, trồng mới 6.000 cây xanh. Riêng tại TP Thủ Đức, Sở Xây dựng ...
28/02/2021
Tin tức trong ngành
Hướng đến hình mẫu đô thị xanh

Hướng đến hình mẫu đô thị xanh

TP Hồ Chí Minh phấn đấu năm 2021 sẽ đầu tư xây dựng mới 2ha mảng xanh và 10ha công viên, trồng mới 6.000 cây xanh. Riêng tại TP Thủ Đức, Sở Xây dựng ...
28/02/2021
Video