Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng

Tin QL ngành XD
Tư vấn

Thời hạn của giấy phép xây dựng công trình

 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 14/BC-GEBANO ngày 27/5/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Bảo Ngọc đề nghị hướng dẫn về gia hạn giấy phép xây dựng dự án nhà máy xử lý chất thải Tân Thành tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ý kiến chuyên gia