EU thiết lập tiêu chuẩn năng lượng tối thiểu cho các tòa nhà

EU flags

Các tòa nhà hiện có ở các nước EU lần đầu tiên được yêu cầu về mặt pháp lý để đáp ứng các tiêu chuẩn năng lượng tối thiểu vào năm 2027 theo dự thảo quy định sẽ được công bố trong tháng 12.

Bắt đầu năm 2027, các tòa nhà sẽ cần đáp ứng loại hiệu suất năng lượng E để được bán hoặc cho thuê, và loại C vào tháng 1 năm 2033.

Các bộ luật được đề xuất, và được đưa ra trong một dự thảo của EU dự kiến ​​công bố vào ngày 14 tháng 12.

"Mỗi quốc gia thành viên sẽ thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu nhằm cải tạo các tòa nhà hiện có", trích dẫn tài liệu.

"Các tiêu chuẩn sẽ được áp dụng chậm nhất là từ năm 2027. Đến 2035, toàn bộ dự án xây dựng quốc gia sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu." 

Dự thảo cũng yêu cầu đến năm 2030 tất cả các cấu trúc mới phải đạt chuẩn "không phát thải" - với các tòa nhà công cộng phải đạt tiêu chuẩn này vào năm 2027.

Nếu được thông qua, dự thảo sẽ thay thế các chiến lược cải tạo tòa nhà dài hạn hiện có bằng các kế hoạch hành động mới, được củng cố nhằm đưa các dự án xây dựng đạt tiêu chuẩn không phát thải vào năm 2050.

"Mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thiết lập một kế hoạch hành động, cải tạo xây dựng để thúc đẩy việc cải tạo các tòa nhà dân cư và văn phòng, cả công cộng và tư nhân, thành các tòa nhà hiệu quả năng lượng cao và khử cacbon vào năm 2050."

Các kế hoạch nhằm giảm lượng khí phát thải trong toàn bộ vòng đời của các tòa nhà

Các kế hoạch hành động sẽ cần phải được đệ trình lên Ủy ban Châu Âu để phê duyệt vào năm 2025 và cứ sau 5 năm một lần.

Họ sẽ cần đặt ra "một lộ trình với các mục tiêu được thiết lập trong nước và các chỉ số tiến độ có thể đo lường được cho các loại công trình khác nhau, nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa khí hậu năm 2050".

Các quốc gia sẽ đặt ra các mục tiêu về tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính từ các tòa nhà cho các năm 2030, 2040 và 2050.

Tài liệu không tập trung vào vấn đề phát thải khí CO2, nhưng đề xuất rằng các kế hoạch hành động phải bao gồm các biện pháp nhằm "giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ quá trình xây dựng, cải tạo, vận hành và kết thúc vòng đời của các tòa nhà".

Một nghiên cứu do Ủy ban châu Âu công bố năm ngoái cho thấy khoảng 75% các tòa nhà ở EU sử dụng năng lượng không hiệu quả.

Các tòa nhà chịu trách nhiệm cho khoảng 40% mức tiêu thụ năng lượng của khối và 36% lượng phát thải khí nhà kính của khối, với việc EU cam kết giảm lượng khí thải xuống mức bằng không vào năm 2050.

(T/H) Dezeen

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức ra mắt bạn đọc

Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức ra mắt bạn đọc

01/01/2022
 Vào lúc 0h ngày 01/01/2022, Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chính thức ra mắt bạn đọc Tạp chí điện tử Xây dựng tại địa chỉ http://tapchixaydung.vn. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số ...