Mới có 15 địa phương hoàn thành công bố thông tin thị trường bất động sản

 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định cụ thể về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS), sau 05 năm triển khai mới chỉ có 15 địa phương hoàn thành và thực hiện công bố thông tin, đạt tỉ lệ 23,8%.

Kết quả khiêm tốn sau 05 năm triển khai

Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh BĐS 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 đều quy định về hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS. Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này, sau 05 triển khai Nghị định đã bước đầu hình thành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin quản lý đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành bố trí hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng kết nối xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, xây dựng phần mềm phục vụ quản lý, vận hành và khai thác thông tin, dữ liệu.

Cần có quy định về cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán để xây dựng nâng cấp, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Nhiều địa phương tích cực triển khai tổ chức điều tra, thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu phục vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu; công bố công khai trên cổng thông tin điện tử các dự án phát triển nhà ở, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cũng như thông tin cơ bản về nhà ở, thị trường BĐS trên địa bàn.

Đã có 42 địa phương ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS, đạt tỉ lệ 66,6%; 33 địa phương bố trí kinh phí xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS, đạt tỉ lệ 52,3%; Tuy nhiên, mới chỉ có 15 địa phương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS và thực hiện công bố thông tin, đạt tỉ lệ 23,8%.

Theo Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng, việc xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS đạt thấp do nhiều địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS cũng như trách nhiệm của địa phương về vấn đề này. Nguồn ngân sách của các địa phương hạn hẹp nhưng phải phân bổ đồng thời cho nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau nên việc bố trí kinh phí thực hiện điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS hạn chế, hầu hết các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện lập dự toán kinh phí để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí ngân sách hằng năm.

Việc triển khai xây dựng và vận hành hệ thống có khối lượng công việc nhiều, trong khi hầu hết cán bộ đều làm việc kiêm nhiệm, trình độ, năng lực không đồng đều nên việc thực hiện quản lý hệ thống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác điều tra, thu thập, tính toán, phân tích số liệu.

Đề xuất điều chỉnh quy phạm phạm luật

Để bảo đảm giải quyết được các vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 117/NĐ-CP, các Sở quản lý ngành một số địa phương đã chỉ ra những bất cập trong triển khai ở thực tiễn thời gian qua.

Cần quy định đối dự án có quy mô trên 20ha tại đô thị loại 1 và loại đặc biệt phải gửi báo cáo về Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thành Hưng – Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, cần thiết xem xét điều chỉnh, bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn. Ví dụ, việc quy định “Ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS do địa phương thực hiện” tại điểm b Khoản 1 Điều 24, nhưng lại không quy định cơ sở pháp lý lập dự toán để xây dựng nâng cấp, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS, gây khó khăn cho việc triển khai các công tác tiếp theo.

Hiện nay, cán bộ, công chức quản lý nhà ở và thị trường BĐS tại các địa phương vừa thiếu vừa chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý về thị trường BĐS do lĩnh vực này phức tạp, đa dạng và liên quan đến nhiều quy định khác nhau nên việc quy định “tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tại địa phương theo nguyên tắc không làm tăng bộ máy biên chế...” tại khoản 2 Điều 25 của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 117/NĐ-CP sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành hệ thống sau này.

Còn theo ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, cần thiết bổ sung đối tượng báo cáo là Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ về Sở Xây dựng, UBND cấp xã thực hiện báo cáo định kỳ về UBND cấp huyện, sàn giao dịch BĐS và các tổ chức công chứng/chứng thực báo cáo về Sở Xây dựng và Sở Tư pháp địa phương nơi có BĐS được giao dịch. Hiện nay phổ biến tình trạng giao dịch, chứng thực BĐS thông qua các sàn giao dịch BĐS đóng tại các địa phương khác nhưng không thực hiện công tác báo cáo về Sở Xây dựng và Sở Tư pháp địa phương nơi có BĐS được giao dịch, chứng thực.

Bên cạnh đó, cần quy định đối dự án có quy mô trên 20ha tại đô thị loại 1 và loại đặc biệt gửi báo cáo về Bộ Xây dựng, đồng thời gửi về Sở Xây dựng nơi có dự án. Nội dung báo cáo phân thành các giai đoạn để dễ dàng tổng hợp và quản lý, bao gồm các giai đoạn: Trước khi khởi công xây dựng công trình (yêu cầu gửi báo cáo trước ngày khởi công tối thiểu 7 ngày); trong quá trình kinh doanh BĐS (báo cáo định kỳ hàng tháng); kết quả kinh doanh BĐS (báo cáo tại thời điểm kết thúc quá trình kinh doanh).

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, việc chứng thực được thực hiện tại UBND cấp xã, nên để thuận lợi cho công tác báo cáo, cần quy định UBND cấp huyện là đơn vị báo cáo về tình hình giao dịch BĐS thông qua hoạt động chứng thực và Sở Tư pháp thực hiện báo cáo về tình hình giao dịch BĐS thông qua hoạt động công chứng.

Thanh Nga

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức ra mắt bạn đọc

Tạp chí điện tử Xây dựng chính thức ra mắt bạn đọc

01/01/2022
 Vào lúc 0h ngày 01/01/2022, Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chính thức ra mắt bạn đọc Tạp chí điện tử Xây dựng tại địa chỉ http://tapchixaydung.vn. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số ...