Ngoại suy quan hệ tải trọng - độ lún của cọc từ kết quả thí nghiệm nén tĩnh trên cơ sở các phương pháp hàm xấp xỉ

TÓM TẮT

Bên cạnh kết quả nén tĩnh đến phá hoại, một số phương pháp phân tích cho phép đánh giá tải trọng giới hạn hợp lý của cọc kể cả khi tải trọng thí nghiệm chưa đạt đến giá trị tới hạn. Việc ngoại suy quan hệ tải trọng-độ lún đầu cọc giúp đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp này. Khi áp dụng với cọc chưa nén đến phá hoại, phương pháp Chin-Kondner, Decourt và tiêu chuẩn 80% Brinch Hansen thường cho giá trị tải trọng giới hạn dự tính lớn hơn so với kết quả thí nghiệm nhưng quan hệ tải trọng -độ lún ngoại suy theo các hàm xấp xỉ này phù hợp với kết quả thí nghiệm thực tế.

Tác giả: 

  1. THS NGUYỄN VĂN MÓT - Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang
  2. PGS.TS BÙI TRƯỜNG SƠN - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây.

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Bất cập chính sách, nhiều dự án không thể triển khai

Bất cập chính sách, nhiều dự án không thể triển khai

19/09/2021
 Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành về nhà ở chưa được sửa đổi, bổ sung một cách triệt để, đặt ra vấn đề cần sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 2020.
Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

 Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT-Bộ GTVT), đến trung tuần tháng 9/2021, dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận ...
19/09/2021