Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo để dự báo sức chịu tải cọc

TÓM TẮT

Bài báo trình bày kết quả ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong việc xác định sức chịu tải cọc. Một mô hình mạng thần kinh nhân tạo đã được xây dựng và đào tạo trên phần mềm EXCEL và được sử dụng để xác định sức chịu tải cọc. Một bộ số liệu nén tĩnh cọc được sử dụng để đào tạo và kiểm tra mô hình. Kết quả của nghiên cứu được so sánh với công thức thực nghiệm theo TCVN 10304:2014, cho thấy mạng thần kinh nhân tạo cho phép dự đoán sức chịu tải cọc sát với kết quả thí nghiệm và tốt hơn so với công thức trong tiêu chuẩn. Kết quả khảo sát cũng cho thấy rằng, mô hình dự báo sức chịu tải của cọc nhồi tốt hơn so với cọc đóng ép. Ngoài ra, mô hình xác định sức chịu tải của cọc bê tông tốt hơn so với cọc thép và cọc làm bằng vật liệu tổng hợp. Kết quả của nghiên cứu là một tiền đề cho việc ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo trong việc giải quyết các bài toán khác trong lĩnh vực xây dựng.

Tác giả: TS PHẠM TUẤN ANH - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây.

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Bất cập chính sách, nhiều dự án không thể triển khai

Bất cập chính sách, nhiều dự án không thể triển khai

19/09/2021
 Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành về nhà ở chưa được sửa đổi, bổ sung một cách triệt để, đặt ra vấn đề cần sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 2020.
Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

 Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT-Bộ GTVT), đến trung tuần tháng 9/2021, dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận ...
19/09/2021