Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu đặc biệt trong gia cường tường gạch khi chịu tác động của sóng nổ trong môi trường không khí gây ra

 23/12/2021, 08:45:00 - Lượt xem: 622

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu đặc biệt trong gia cường tường gạch khi chịu tác động của sóng nổ trong môi trường không khí gây ra

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh