Quy hoạch và phát triển các đô thị ven biển theo định hướng tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, lấy vùng ven biển tỉnh Quảng Trị làm khu vực nghiên cứu cụ thể

 31/08/2021, 09:53:00 - Lượt xem: 95

Thông tin tài liệu

Quy hoạch và phát triển các đô thị ven biển theo định hướng tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, lấy vùng ven biển tỉnh Quảng Trị làm khu vực nghiên cứu cụ thể

Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh