Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hà Nội: Chấm dứt hoạt động dự án cống hóa mương Phan Kế Bính để mở rộng đường
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có quyết định chấm dứt hoạt động dự án cống hóa mương Phan Kế Bính làm bãi đỗ xe của Công ty cổ phần Đa quốc gia.