Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Dự án đường vành đai 4: Ðộng lực phát triển Vùng Thủ đô
 Sau 10 năm được phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án xây dựng đường vành đai 4 đã chính thức khởi động với quyết tâm và sự đồng thuận cao của Hà Nội ...