Thời hạn của giấy phép xây dựng công trình

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 14/BC-GEBANO ngày 27/5/2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Bảo Ngọc đề nghị hướng dẫn về gia hạn giấy phép xây dựng dự án nhà máy xử lý chất thải Tân Thành tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2909/BXD-HĐXD ngày 26/7/2021 có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng”.

Theo quy định tại khoản 37 Điều 1 và điểm c khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) thì kể từ ngày 15/8/2020, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt (bao gồm cả điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của các cơ quan này.

Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu các quy định nêu trên để xác định đối tượng cần thực hiện gia hạn và liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện theo quy định.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công xây dựng để tổ chức, cá nhân theo dõi và giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục về thông báo khởi công xây dựng công trình và thực hiện các trách nhiệm, nghĩa vụ về quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh Trà (t/h)

Bình luận
Ý kiến chuyên gia
Video
Thư viện ảnh
Tin tức nổi bật
Bất cập chính sách, nhiều dự án không thể triển khai

Bất cập chính sách, nhiều dự án không thể triển khai

19/09/2021
 Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành về nhà ở chưa được sửa đổi, bổ sung một cách triệt để, đặt ra vấn đề cần sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 75 Luật Đầu tư 2020.
Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ thi công

 Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT-Bộ GTVT), đến trung tuần tháng 9/2021, dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận ...
19/09/2021